Zadnji prispevki

Vpisi v septembru 2021!

DBV JJK OBALA  bo septembra 2021 ponovno vršila vpise zainteresiranih novih članov. Vabljeni k vpisu vsi od 8 leta dalje. Treningi bodo potekali ločeno med posameznimi starostnimi skupinami. Med čakanjem na mesec september, si lahko v prilogi ogledate krajši predstavitveni video o Ju Jitsu. Zainteresirani člani za vpis, nas lahko kontaktirate tako na facebook kot na naš email obalajitsu@gmail.com. Seveda pa se lahko vidimo tudi v živo od meseca septembra dalje v našem DOJU v areni Bonifika v Kopru (cesta Zore Perello Godina št. 3) – borilnica štev. V, kjer bomo dorekli vse potrebno za vpis in o treningih. Vljudno vabljeni!

link do videa: PROMO VIDEO DBV JJK OBALA

Nadaljevanje treningov po daljši odpovedi, zaradi epidemioloških razlogov!

Vse naše člane in starše obveščamo, da od srede 5.5.2021 ponovno nadaljujemo s treningi po ustaljenem urniku v naši borilnici na Bonifiki – seveda pod pogoji NIJZ.

lep pozdrav!

Sproščanje ukrepov na področju športa

https://www.gov.si/novice/2021-04-22-sproscanje-ukrepov-na-podrocju-sporta/

Vlada je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prinaša sproščanje tudi na področju športa.

Vse naše člane in starše obveščamo, da od srede 5.5.2021 ponovno nadaljujemo s treningi po ustaljenem urniku v naši borilnici na Bonifiki – seveda pod pogoji NIJZ.

Dovoljena je športna vadba športnikov (treningi) vsem športnikom ne glede na starosti in kakovost. Treningi športnikov so dovoljeni le, če se izvajajo v obliki tako imenovanih mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupinah.

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih.

Odlok dovoljuje tudi izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena Zakona o športu (ZŠpo-1). Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je 10.

Dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti in na gibanje/potovanje do prizorišča izvajanja športne dejavnosti (treninga ali tekmovanja), ki jih ta odlok dovoljuje, se ne uporabljajo za športnike ter strokovne delavce v športu.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo še vedno upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Odlok prične veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.

lep pozdrav!

 
Translate »