Tečaji in Usposabljanja

Članki vezani na temo ponujenih tečajev:

Tečaji samoobrambe in usposabljanja za varnostne organe!

V sklopu društva po predhodnemu dogovoru nudimo in prirejamo tečaje za različne skupine tečajnikov za primere samoobrambe. Pri temu tečajniki osvojijo preproste, realne samoobrambne tehnike pred morebitnimi potencialnimi napadalci. Tečaji so predhodno prilagojeni tako, da ustrezajo posamezni skupini tečajnikov – moška, ženska samoobramba itd…

Prav tako v društvu DBV JJK OBALA nudimo usposabljanja za različne varnostne organe – pravosodne policiste, vojaške policiste, občinske reditelje in varnostne službe. Izvedbe posameznih programov temeljijo na predhodno pripravljenem programu, ki je v skladu z veljavno zakonodajo posameznih varnostnih služb in njihovimi pooblastili. Temelji postopkov so v skladu z pravnim redom R. Slovenije, temeljijo pa na treh različnih tipov postopkov (postopki z napadalci, kršitelji itd..) – OBIČAJEN, OBČUTLJIV, NEVAREN. Udeleženci usposabljanja se uspešno urijo, ponavljajo in izpopolnjujejo tudi za varno in učinkovito uporabo posameznih prisilnih sredstev, ki jih uporabljajo pri svojemu delu v skladu z njihovimi pooblastili (lisice, palica, plinski razpršilec itd…). Seveda je pri temu zajeta tudi telesna sila kot takšna. Postopki posameznih služb so usmerjeni tako, da udeležencu nudijo širino in vizijo postopanja na terenu in ga ne ozkogledno usmerja samo v eno in edino rešitev postopanja (kar je v realni situaciji zelo pomembno).

Izvajalci programa smo mojstri tradicionalnega ju jitsa (ter drugih borilnih veščin karateja in juda) z znanjem in vsakodnevnimi izkušnjami iz realnih praktičnih situacij, ki so del realnega življenja.

Tako za tečaje in usposabljanja velja predhodna najava in temeljit razgovor, kje se dogovorimo glede želj in zahtev posameznih udeležencev v zvezi izvedbe posameznega programa. Prav tako se predhodno dogovorimo glede zastavljene cene posameznega programa. Po obojestranski sprejeti pisni zavezi, se izvede zastavljen program po predpisani časovnici.

Komentarji so onemogočeni.

 
Translate »